Een opstelling maakt de verhoudingen in een relatie, familie, organisatie of team duidelijk. Waar liggen de loyaliteiten? En helpen die wel om nieuwe stappen te zetten en vooruit te komen? Loyaliteit kan ook een rem zijn!

Een opstelling is een hele krachtige methode om inzicht te krijgen in de pijnpunten van een systeem. Zoals een relatie, familie, organisatie of team. Het onderliggende veld wordt voelbaar. De velden waar de blokkade en de potentie daadwerkelijk liggen worden open gelegd. Een systeem met vaste patronen kan heel veilig en efficiënt zijn, maar als de wetmatigheden binnen het systeem onder andere niet gerespecteerd worden dan ontstaat er disbalans.

Een relatie, familie, organisatie en team is een systeem met vaste patronen tussen mensen. Een opstelling maakt die patronen zichtbaar. Zo krijg je inzicht in bestaande verhoudingen en de consequenties van die verhoudingen. Maar ook inzicht in hoe die (soms heel oude en vertrouwde) patronen doorwerken in jouw huidige gedrag en gevoel. Positief en negatief.

Elk systeem kent wetmatigheden.
Binnen een systeem zijn er een aantal wetmatigheden actief. Worden deze niet gerespecteerd dan ontstaat er disbalans. Het systeem heeft zich dan te hervinden om in balans te komen en om de energie weer te kunnen laten stromen.

Deze wetmatigheden zijn:

  • Balans tussen geven en nemen
  • Volgorde – alle plekken staan in een rangorde ten opzichte van elkaar
  • Binding – iedereen heeft recht op een plek
  • Erkenning van roots en historie

  Die inzichten vormen een startpunt voor nieuwe stappen, waarbij de energie weer kan stromen waar die hoort.

 • Wat levert een opstelling op:
  • inzicht in de groepsdynamiek
  • zichtbaarheid van blokkades
  • betere communicatie onderling
  • helderheid in groepsdynamiek