Muriel is Arbeids- & Organisatiepsycholoog en moeder van 3 kinderen. Sinds 2000 heeft zij voor diverse Organisatie en Adviesbureaus gewerkt op het vlak van Human Resources. Vanaf 2012 is zij zelfstandig ondernemer. Muriel heeft zich naast Arbeids- & Organisatiepsychologie gespecialiseerd in de Psychologie van het Lichaam.

EXPERTISE

Muriel werkte in opdracht van veel verschillende bedrijven en merkte dat de ratio en het denken in onze Westerse wereld de overhand hebben en tot disbalans leiden. Intuïtie en zingeving, wat ook kwaliteiten van het hoofd zijn, worden vaak als zweverig gezien. Emotie en voelen en de overige kwaliteiten waarover wij mensen beschikken, worden in de werkcontext vaak zelfs buiten beschouwing gelaten. Net als de rest van het lichaam.

Het lichaam is iets waar je tijdens het sporten mee bezig bent, tijdens de yogales of wanneer je een massage krijgt. Wanneer je tegen een burnout aan zit, doe je misschien een bodyscan tijdens een mindfulness-cursus. Veel eerder is men in de context van werk niet geneigd om naar het lichaam te luisteren. Zonde!

Je hoeft niet vast te lopen om tot inzicht te komen wat echt bij je past, waardoor dat wat je doet vanzelf gaat. Door stil te staan bij je lichaamssensaties kun je erachter komen welke kwaliteiten je reeds benut en waar nog onbenut potentieel zit.

ERVARING

Muriel (1975) is de dochter van een redacteur/programmamaker en een Neerlandica/lerares. Zij groeide op in het Zeeuwse Middelburg als jongste van drie kinderen. Als kind verveelde Muriel zich zelden; zij was erg sociaal, deed veel aan sport en heeft op hoog niveau aan ballet gedaan.

Muriel is altijd gewend om veel tegelijk te doen en door te zetten.

Zij deed 8 jaar over haar VWO en had daarnaast een rijk sociaal leven, deed veel aan sport, ballet en muziek. Zij was niet het prototype student. Uiteindelijk behaalde zij 10 jaar na het starten met haar studie haar bul. Naast haar studie had zij een baan van 32 uur.

De momenten dat zij stopte met haar studie en dat zij haar baan opzegde om zelfstandig ondernemer te worden, waren twee van de beste beslissingen uit haar leven.

Toen Muriel na 2 jaar psychologie en het behalen van haar propaedeuse stopte met haar studie had zij haar sollicitatiebrief voor stewardess al klaarliggen toen haar broer haar attendeerde op een functie bij een psychologisch adviesbureau.

Nu, 20 jaar later, wil zij de kennis en ervaring die zij als arbeids- en organisatiepsycholoog heeft opgedaan combineren met het verzorgende en gastvrije, dat van nature in haar zit.

In haar begeleiding ondersteunt Muriel mensen om een pas op de plaats te maken, zodat zij de blik naar binnen kunnen richten, hun bewustwording kunnen verruimen en van daaruit in beweging kunnen komen.

Muriel’s motto: echte ontwikkeling komt van binnenuit.

OPLEIDINGEN:

  • Arbeid & Organisatiepsychologie – VU Amsterdam
  • Resultaatgericht coachen – AVOP
  • Loopbaancounseling – AVOP
  • Werken met groepen – SIOO
  • De psychologie van het lichaam – Buro van Laar
  • Appreciative Inquiry – All about Change

CERTIFICERING:

– Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie;
– Licentiehouder van het 7-kwaliteitenpalet®;
– gecertificeerd om de Profilizer (http://www.profilizer.nl) af te nemen;
– geaccrediteerd om met Appreciative Inquiry te werken.
– geschoold in het werken met diverse instrumenten van Ixly, SHL, Hogrefe, Pearson en Meurs.

Wil jij je door Muriel laten begeleiden?

Neem dan contact met haar op via muriel@dieptetherapie.online of bel 06 2602 4843

Haar uurtarief is Euro 150,- ex btw of boek een product/dienst in de shop.