“Jij bent de Great Creator van jouw leven. Jij hebt het vermogen om het leven te leiden dat jij wenst vanuit een innerlijk weten. Wij begeleiden jou op jouw weg naar zelfbewustzijn, voor een voller rijker en gelukkiger leven.”

Wij, Muriel en Mireille, hebben een droom. Wij willen mensen begeleiden in het ontdekken van hun eigen kracht en het aanboren van hun onbenutte potentieel. 

ONZE MISSIE

Verbeter de wereld begin bij jezelf.

Mensen dreigen het contact met zichzelf en hun natuur te verliezen. Zij zijn geneigd om naar anderen te kijken en de antwoorden buiten zichzelf te zoeken, in plaats van de blik naar binnen te richten en daar de antwoorden te vinden.

Wij willen mensen in beweging brengen vanuit hun eigen innerlijke kracht. Wij willen polariteiten binnen en tussen mensen verenigen, om zo duurzaam te kunnen leven.

Wij willen beweging brengen in organisaties, via de mensen die er werken. Een organisatie is een (mannelijke) vorm. Beweging is een (vrouwelijke) energie. De  beweging of energiestroom komt van binnenuit.

Nu is de tijd gekomen dat iedereen zijn eigen positie inneemt. Niet door houvast te zoeken bij een vorm of een systeem, maar door zelf in beweging te komen. Niet door tegen anderen in te gaan, maar door hun eigen innerlijke kracht aan te boren.

Wij geloven in ontwikkeling van binnen naar buiten; zoals het volgen van je hart, intuïtie en ‘gut’ feeling. Wij helpen mensen om hun hoofd, hart en buik kwaliteiten volledig te benutten, zodat zij vanuit volheid kunnen leven en werken.

ONZE VISIE

Be the Great Creator you already are.

Wij, Muriel en Mireille, hebben beiden meer dan 20 jaar ervaring in onze eigen ‘Heroine’s journey’. Wij geloven in de kracht van het onbewuste. Daar waar de schaduw is, is het licht. Wij streven naar een leven vanuit onze bron en dat gunnen wij jou ook. Jij bent de weerspiegeling van jouw werk en leven.

Wij faciliteren mensen in het creëren vanuit hun bron. Door te creëren vanuit jouw bron kun je jouw unieke bijdrage leveren aan de wereld.

HOE DOEN WE DAT?

Wij werken met ons eigen ontwikkelde Transformatie-model:

The inner chain of empowerment.

De kracht van het onbewuste vormt de basis in al onze programma’s. Hoe dit er concreet uit kan zien, kun je bij ons Innerlijk leiderschap programma zien.

Onze programma’s zijn een reis door het onbewuste, die je bewustwording vergroot. Jij bent de weerspiegeling van jezelf. Wat heb jij jezelf te vertellen? Het aangaan van deze confrontatie en de reflectie daarop helpt je om een volgende stap te zetten.

Jouw vraag of wens vormt het vertrekpunt van deze reis. Door jouw vraag of wens van verschillende kanten te belichten maken we dat wat er onbewust in jou leeft bewust. Hierbij maken we gebruik van meditatie, visualisatie, lichaamsgerichte psychologie, chakra-energie en systemisch werk. Methodes die we gebruiken zijn: het 7-kwaliteitenpalet® en Opstellingen.