E-moties zijn energie in beweging

E-moties zijn energie in beweging

E-moties zijn energie in beweging. Als ze niet worden geuit, wordt de energie onderdrukt. Energie wil ergens heen. Emotionele energie zet ons in beweging, net zoals alle energie dat doet… Wanneer we emoties afwijzen, wijzen we de ondergrond en de essentiële energie van ons leven af.

– John Bradshaw

 

Photo by chrissie kremer on Unsplash

Soms zijn we bang, verlegen, boos of voelen we ons rot en kunnen we niet de vinger leggen op de zere plek. We begrijpen niet waar het vandaan komt. Carl Jung heeft in zijn wetenschap aangetoond dat gedragingen gedachten en gevoelens vanuit een diep innerlijk weten tot stand komen. Vaak onbewust. Ze komen tot uiting via archetypes, oerbeelden. Door te beleven komen we in contact met onze archetypes. Archetypes worden zichtbaar door bewust te worden hoe wij ons als individu verhouden tot andere mensen.