Innerlijk leiderschap

Innerlijk leiderschap

Wat is innerlijk leiderschap?

We kunnen door verschillende dingen in de buitenwereld afgeleid of beïnvloed worden. Het kan je baan zijn die te hoge eisen aan je stelt of de organisatie waarbij je werkt, waarvan de cultuur je is gaan tegenstaan of je manager die een manier van leidinggeven heeft, die niet bij je past.

Maar het kan ook je partner zijn die iedere keer weer zijn of haar afspraken niet nakomt. Het kunnen je kinderen zijn die niet luisteren waardoor jullie steeds te laat of net op het nippertje op tijd op school komen. Door al deze externe factoren kun je je laten afleiden, maar je kunt ook je innerlijke leider volgen. De eerste stap in innerlijk leiderschap is te erkennen en te aanvaarden dat het (wat er ook gebeurt) gebeurt.

Innerlijk leiderschap begint bij jezelf en gaat over jezelf. Jij bent overigens ook degene die bepaalt wat innerlijk leiderschap voor jou betekent.

Wij – Great Creators – hebben in lijn met onze filosofie (to create is to know oneself) een aanpak en een model ontwikkeld.

In het Archetypische model van Great Creators is de essentie steeds de emotionele en lichamelijke reacties waar te nemen en te bevragen.

 

Zie hiernaast het model.

 

De weg naar innerlijk leiderschap: To create is to know oneself

Creëren is jezelf kennen of andersom: door jezelf te kennen, kun je creëren. Hierbij gaan wij ervan uit dat een mens uit een bewust en een onbewust deel bestaat. Jezelf kennen betekent je bewuste en onbewuste deel kennen. Daarbij is het natuurlijk niet mogelijk om je onbewuste deel te kennen omdat het onbewust is. Het onbewuste spreekt een andere taal. Onderdeel van onze manier van werken is de taal leren herkennen en spreken van het onbewuste.

Zo kan het slavernij verleden van velen oplaaien wanneer Sinterklaas en zijn Pieten naar Nederland komt. Hoe bewust men zich is van het oplaaien van dit verleden weet ik niet, maar het raakt in ieder geval een gevoel waardoor men zich niet prettig, ongelukkig, verdrietig en/of boos etc. voelt. En daar gaat het precies om in de filosofie van Great Creators, het leren er- en herkennen van het onbewuste, die emotie is namelijk onbewust. Een emotie ‘laait op’, wat symboliseert Sinterklaas voor jou en vervolgens jezelf afvragen wat heeft dat met mij te maken.

Nadat je hebt erkent en aanvaard dat het (Sinterklaas is weer in Nederland en je voelt je boos en verdrietig) gebeurt, ga je waarnemen en open onderzoeken. Vervolgens ga je ervaren en stilstaan bij de ervaring. Je gaat voelen, voelen of het klopt. Je laat je intuïtie spreken en vervolgens onderneem je actie vanuit jouw bron.

Er gaat veel schuil in ons onbewuste, waar we vaak geen weet van hebben. Door naar onze intuïtie en onze innerlijke stem te luisteren kunnen we in contact komen te staan met ons onbewuste. Er zijn verschillende technieken om dit te kunnen doen. Een ervan is naar ons lichaam luisteren. Al onze ervaringen liggen in ons lichaam opgeslagen. Onze bewuste én onze onbewuste ervaringen. Ook ervaringen die we van onze (voor)ouders hebben overerft.

Je lichaam geeft feedback. Wanneer je naar de signalen van je lichaam luistert, kun je erachter komen waar fysieke, emotionele, mentale en energetische blokkades zitten. Je bewust zijn van deze blokkades getuigt ook van innerlijk leiderschap.

 

Innerlijk leiderschap in de praktijk: Je systeem open houden

Ieder mens is een organisme, het wordt ook wel ‘de machinerie van het leven’ genoemd, een systeem. Dit systeem is opgebouwd uit fysieke, emotionele, mentale en energetische onderdelen. Tevens is het een organisme dat zich verder ontwikkelt op deze vier niveaus. Om je systeem verder te ontwikkelen is het van belang om te luisteren naar zijn behoeften. Dit kunnen oppervlakkige, maar ook essentiële behoeften zijn zoals het krijgen van genoeg slaap. Dit kunnen ook dieperliggende behoefte zijn: zoals een pijn die steeds terug komt.

Ook zijn er andere systemen die inhaken op dit systeem of waarbij jou systeem inhaakt. Te denken valt aan relaties met andere mensen, het gezin waarin iemand is opgegroeid, het gezin dat iemand zelf heeft gesticht, een vriendengroep waar iemand onderdeel van uitmaakt, een organisatie waarbinnen iemand werkt, het land waar iemand leeft, enz. Er zijn verschillende factoren waardoor het systeem uit balans kan raken.

Voor een goed functionerend systeem en voor het herstellen van de balans is het belangrijk om het systeem open te houden. Het ware potentieel in een individu kan niet tot wasdom of expressie komen wanneer het geblokkeerd wordt. Zoals hierboven reeds beschreven kan een mens fysieke, emotionele, mentale en energetische blokkades hebben.

Er is een aantal fysiek-energetische wetmatigheden, die van belang zijn om je systeem open te houden:

Stap 1: richt je aandacht op je adem of op andere lichamelijke sensaties.

Stap 2: ‘alignment’ in je houding – kruin en perineum staan recht boven elkaar – zodat de energie vrij van boven naar beneden en omgekeerd kan stromen.

Stap 3: Presentie in je hele lijf, zodat je je volledige potentieel kunt benutten.

Stap 4: Stevig in je lage dantian*. In de Japanse en Chinese traditie is de lage dantian het zwaartepunt van het lichaam en de zetel van de interne energie ‘qi’ of ‘chi’ van het menselijk lichaam.

Stap 5: Ontspannen doorademen. Je lage dantian is ankerpunt zodat je je bewust kunt blijven wat er binnen je en buiten je gebeurt

* = de lage dantian wordt beschouwd als een belangrijk focuspunt voor meditatie en refereert specifiek naar een gebied drie vingerbreedtes beneden en twee vingerbreedtes achter de navel.

Om je innerlijk leiderschap te kunnen benutten is het van belang dat je de tijd neemt om je systeem open te houden en ernaar te luisteren.

 

Great Creators verzorgt workshops, trainingen, programma’s, therapie, coaching en assessments die bij kunnen dragen aan het open houden van je systeem. Voor meer informatie: www.dieptetherapie.online.

Dit artikel is geschreven door Muriel van Hoek (co-founder van Great Creators), vanuit haar ervaring en tevens vanuit haar innerlijk leiderschap. Mocht je ergens vraagtekens bij plaatsen of van mening zijn dat iets in dit artikel niet klopt, stuur een mail naar: hello@dieptetherapie.online.

Soms zijn we bang, verlegen, boos of voelen we ons rot en kunnen we niet de vinger leggen op de zere plek. We begrijpen niet waar het vandaan komt. Carl Jung heeft in zijn wetenschap aangetoond dat gedragingen gedachten en gevoelens vanuit een diep innerlijk weten tot stand komen. Vaak onbewust. Ze komen tot uiting via archetypes, oerbeelden. Door te beleven komen we in contact met onze archetypes. Archetypes worden zichtbaar door bewust te worden hoe wij ons als individu verhouden tot andere mensen.